Polskie Towarzystwo Matematyczne

Organizacja Pożytku Publicznego

Rejestracja i płatności

6. Forum Matematyków Polskich

Payment

ICDEA 2015

Ochrona prywatności

PTM zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe do celów związanych z obsługą spraw członkowskich, w szczególności odnotowania opłacenia składki członkowskiej, wniesienie opłat związanych z działalnością statutową PTM oraz wystawieniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każdy członek PTM i każdy płatnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany. W celu dokonania zmian należy przesłać list  elektroniczny na adres zgptm@ptm.org.pl  lub  adres, wskazany stronie internetowej związanej z określonym działaniem statutowym PTM.

Dane osobowe powierzone PTM są przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz normami międzynarodowymi.

Metody płatności

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez Polskie Towarzystwo Matematyczne za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY.

Adres i dane PTM

Polskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Śniadeckich 8
00-956 Warszawa 
tel. +48 22 522 8146
e-mail: zgptm@ptm.org.pl
www: www.ptm.org.pl

NIP: 526 12 86 274
REGON: 000804052
KRS: 0000042305